به نام خدا

سلام.شاید این سخن پر حکمت و زیبا امیرالمومنین حضرت علی (ع)رو شنید باشید که می فرمایند:هر وقت فقیر وتهی دست شدید با خدا تجارت کنید.


بزن ادامه